Maj?tek
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Tomasz Kasper   
piątek, 05 marca 2010 19:00

-Decyzja z dnia 10-11-1986

- Decyzja z dnia 14-05-1997

- Protok? zdawczo odbiorczy z dnia 26-04-2000

- Decyzja GN.VI- 7215/297/2000 z dnia 01-08-2000 strona 1
- Decyzja GN.VI- 7215/297/2000 z dnia 01-08-2000 strona 2

- Decyzja GN-70021/3/2006 z dnia 01-12-2008 strona 1
- Decyzja GN-70021/3/2006 z dnia 01-12-2008 strona 2


INFORMACJE OGLNE

Maj?tek powierzony w trwa?y zarz?d stanowi w?asno?? Powiatu Le?ajskiego i sk?ada si? mi?dzy innymi:


A. Grunty: og?em powierzchnia 2,84 ha

- dzia?ka ewidencyjna nr 491/1 powierzchnia 2,84 ha w?asno?? Skarbu Pa?stwa

- dzia?ka ewidencyjna nr 617/2 powierzchnia 0,04 ha



B. Budynki:

- Budynek A mieszkalny z roku 2000 - powierzchnia zabudowy 1426,2 m2,
kubatura13.258,60 m3 ,powierzchnia u?ytkowa 3.185 m2

- Budynek B zabytkowy oko?o 100 lat tz. pa?acyk , budynek g?wny powierzchnia

zabudowy 390 m2, kubatura 1950 m3

- Budynek gospodarczy C kubatura 846 m3 powierzchnia u?ytkowa 282 m2

- Budynek D kot?owni i hydroforni - kubatura 420 m3 powierzchnia u?ytkowa 100 m2,

obok budynku ziemny zbiornik olejowy



C. Budowle takie jak : drogi, chodniki, ?cie?ki spacerowe, zewn?trzna sie? kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogrodzenie terenu, sie? cieplna, wodoci?gowa gazowa o?wietlenie terenu, sie?wodoci?gowa, kanalizacja deszczowa, itp.



D. Urz?dzenia techniczne i maszyny takie jak: pompy, zesp? pr?dotwrczy szafy ch?odnicze,kot?y zmywarki, kot?y warzelne, eliminator odpadw, pralnice, suszarka,wirwka, prasowalnica, kosiarki, wyposa?enie rehabilitacji jakpulsotronic, magmabnetic, maglaser, itp.



E. ?rodki transportu w tym dwa samochody dostosowane do transportu mieszka?cwNiepe?nosprawnych



F.inne ?rodki trwa?e mi?dzy innymi wyposa?enie biura,

Zmieniony: czwartek, 29 czerwca 2017 16:38