Galeria ....

Kaplica służy nie tylko do wypełniania podstawowych praktyk religijnych, lecz również realizacji indywidualnych potrzeb duchowych mieszkańców.

 

 

Zajęcia w pracowni krawieckiej - to forma terapii zajęciowej i rekreacyjnej.

 

 

Podczas zajęć w pracowni plastycznej mieszkańcy kształcą swoje i zdobywają nowe umiejętności.

 

 

Pracownia wikliniarsko-ogrodnicza - to miejsce sadzenia i pielęgnacji kwiatów.
Tu też powstają wyroby z wikliny.

 

 

Zespół pomieszczeń rehabilitacyjnych wyposażony w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia rehabilitacji leczniczej i usprawniającej.

 

 

 Kinezyterapia

 

 

 UGUL

 

 

Pokój mieszkalny - standardowo wyposażony, służy prywatności i wypoczynkowi.

   

Budynek A - zabytkowy pałacyk, przeznaczony dla 21 mieszkańców.

Budynek B - główny pawilon DPS-u, przeznaczony dla 65 mieszkańców. Tutaj mieści się kuchnia i stołówka, Kaplica, pomieszczenia rehabilitacyjne, pomieszczenie terapii zajęciowej, punkt biblioteczny, czytelnia. Budynek posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych - brak barier architektonicznych, windę osobową, podjazdy dla wózków inwalidzkich, pochwyty w pomieszczenia sanitarnych.